varning

greneIT ägnar största möjliga uppmärksamhet åt tillförlitligheten och aktualiteten hos data på deras
webbplatser även om felaktigheter och utelämnanden kan förekomma.

greneIT ansvarar inte för skador eller hot om skada till följd av fel eller försummelser i
lämnade uppgifter, inte heller för skador som uppstår till följd av problem orsakade av eller relaterade till spridning av
information via Internet, såsom haverier, avbrott, fel eller förseningar i den ömsesidiga
tillhandahållande av information eller tjänster från greneIT till dig och vice versa, genom en webbplats eller
något annat elektroniskt medel.

greneIT tar inte ansvar för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av
information, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av greneIT genom detta
hemsida. greneIT tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är hyperlänkade
från eller till det.

Om information på webbplatsen även lämnas skriftligen, vid skillnader den skrivna texten
versionen är avgörande. greneIT garanterar inte att ta emot och behandla e-postmeddelanden eller annat i rätt tid
elektroniska meddelanden och tar inget ansvar för konsekvenserna av misslyckande eller försening i att ta emot eller
bearbetning.

Otillåten eller felaktig användning av webbplatsen eller dess innehåll kan göra intrång i immateriella rättigheter,
integritet, publicering och/eller kommunikation i ordets vidaste bemärkelse. Du ansvarar för
allt du skickar från webben.

Du kommer att skydda greneIT, dess anställda, agenter, licensgivare, partners och upphovsmännen till
denna friskrivning från alla rättsliga och icke-rättsliga åtgärder, fördömanden etc, inklusive kostnader
för juridisk hjälp, revisorer etc. som ett resultat av tredje part eller relaterat till din användning av
webbplats, ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

This site is registered on wpml.org as a development site.